Stald Vældgaard fylder efterhånden meget i landskabet.